Parafia św. Katarzyny w Tenczynku

Obraz Przemienienia Pańskiego

Obraz Przemienienia Pańskiego jest wotum proboszcza Krzysztofa Świateckiego za ocalenie własne i parafian podczas zarazy w 1710 r. Tych, którzy zmarli sam chował, bo parafianie bali sie zarazić "morowym powietrzem". Mając kontakt z zarażonymi a obawiając się o bezpieczeństwo parafian odprawiał Msze Św. nie w kościele, ale na "Górce Sierackiej" (tam gdzie skałka - pomnik przyrody). W księdze zmarłych ks. Krzysztof Świątecki pisze:
„grób mój na tejże górce był w pogotowiu..., aby nie pracując mogli mnie i żerdzia jakąś w tenże dół zepchnać, gdybym był padł i umarł”

Obraz Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia 1723 r. z cala okazałością wprowadzono do starego kościoła.

Historia obrazu (ks. Wincenty Smoczyński)

Malowany w Rzymie a przedstawiający ową chwile, kiedy Zbawiciel nasz pokazał się trzem św. Apostołom: Piotrowi, Janowi i Jakubowi na górze Tabor, jaśniejszy nad słońce, a odziany w szaty bielsze jak śnieg, pośród św. Patriarchów: Eliasza i Mojżesza. Odtąd dzien. 6-ty sierpnia został dniem świątecznym w parafii tenczyńskiej i ściąga aż do naszych czasów liczne rzesze z okolicy.

Bo też Bóg miłosierny niejednokrotnie hojnych łask udzielał. I tak np., gdy niedługo po sprowadzeniu Obrazu, we wsi, Zalesiu mnóstwo wilków napadało na ludzi, uczony i świątobliwy ówczesny proboszcz Tenczynka, błagał o oddalenie tej plagi, i za łaską Bożą nieszczęście minęło.

Taka sama łaska spotkała mieszkańców wsi Mnikowa, skoro sie tutaj ofiarowali. Była to, bowiem prawdziwa plaga przez długie lata w całej okolicy Tenczynka trwająca, gdy stada wilków nie tylko bydło, ale i pasterzy porywały i pożerały.

Obraz ten zdaje się być pracą dwóch malarzy. Wyższa cześć obrazu jest niezwykle piękna, tak, co do układu wszystkich trzech osób, jak i kolorytu. Osoby apostołów będące poniżej, nie mają już takiego układu i życia. Wyższa część obrazu zdaniem naszym należy do najpiękniejszych obrazów przedstawiających te tajemnice.

Obraz ten nie wiadomo, przez kogo był malowany, lecz w roku 1882 okazała sie potrzeba naprawić go gdyż przez wilgoć, kurz, przez naboczną, lecz nieumiejącą sie obchodzić z obrazami służbę kościelną, bardzo był podniszczony. Naprawy tej dokonał specjalista w tym względzie Wojciech Eliasz w Krakowie. Wówczas to prawdziwi znawcy sztuki widząc ten obraz z bliska podziwiali i układ osób i draperie sukien i koloryt i wyraz twarzy.

Przed tym obrazem od owego czasu ludzie z bliższej i dalszej okolicy, zanosili prośby swe o ulgę w nieszczęściach, chorobach i różnych biedach, a Pan Bóg wynagrodzili żywą ich wiarę i ufność i dawał im to, co prosili.

Msze Święte
W niedziele:
Tenczynek
7.00, 9.00, 11.30, 16.00
Rudno
10.15

w dni powszednie:
Tenczynek
7.00, 18.00 (17.00 - w zimie)
Rudno
17:00 (16.00 – w zimie)

Spowiedź:
- 30 minut przed Mszą św.
- w pierwszy piątek miesiąca: 6:30 – 7:00
i od 17:00 – 18:00 (16:00 – 17:00 w zimie)

Odwiedziny chorych:
- w każdą pierwszą sobotę miesiąca
- chorych należy zgłaszać w zakrystii do piątku
Kancelaria
poniedziałek, środa, piątek
po wieczornej Mszy Świętej od godz. 18.45 – 19.30 (w okresie zimowym od godz. 17.45 - 18.30)
sobota
od godz. 9.00 – 10.00 (z wyjątkiem pierwszych sobót miesiąca)
Informacje
Parafia Św. Katarzyny:
ul. Mieczysława Mądrzyka 21A
32-067 Tenczynek,
tel.: 12-282-17-85

Nr konta:
13 86120003 0000 0018 1985 0001

e-mail: biuro@parafiatenczynek.pl

Fotograf Parafialny
Msza Święta na żywo
ŚDM 2016
Galeria - wizytacja
Odwiedzin:
4366
Dzisiaj: 164 On-line: 1
Parafia Św. Katarzyny w Tenczynku:
ul. Mieczysława Mądrzyka 21A
32-067 Tenczynek,
Nr konta: 13 86120003 0000 0018 1985 0001
e-mail: biuro@parafiatenczynek.pl
Telefony:
Plebania: 12-282-17-85

Duszpasterstwo
Proboszcz: Ks. Jerzy Gibas
Wikariusz: Ks. Michał Soczyński
© 2015 | Parafia św. Katarzyny w Tenczynku | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: M.Janiczak